fbpx

לפני 19 שנים makam המציאה את קטגוריית ה-Web Listening
ועכשיו makam מובילה את המהפכה הבאה – תובנות, ניתוחים
ומחקרים המבוססים על מודל הבינה מלאכותית שלנו ומאפשרים
שיפור תהליכים, דיוק, אובייקטיביות, גמישות וזווית מבט שונה
וייחודית, כולל ניתוח של מידע פנים ארגוני  

לפני 19 שנים makam המציאה את קטגוריית ה-Web Listening ועכשיו makam מובילה את המהפכה הבאה – תובנות, ניתוחים ומחקרים המבוססים על מודל הבינה מלאכותית שלנו ומאפשרים שיפור תהליכים, דיוק, אובייקטיביות, גמישות וזווית מבט שונה וייחודית, כולל ניתוח של מידע פנים ארגוני  

למידע נוסף השאירו פרטים