fbpx

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 באקדמיה

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 באקדמיה

  • מכללות
  • אוניברסיטאות

דירוג מכללות

בסיקור עיתונות רשת

1

הבינתחומי הרצליה

2

בצלאל

3

שנקר

4

המכללה למינהל

5

מכללת ספיר

6

הקריה האקדמית אונו

7

מכללת נתניה

8

המרכז האקדמי לב

9

מכללת סמי שמעון

0

סמינר הקיבוצים

דירוג מכללות

במדיה החברתית

1

הבינתחומי הרצליה

2

מכללת ספיר

3

שנקר

4

בצלאל

5

סמינר הקיבוצים

6

הקרייה האקדמית אונו

7

המכללה למינהל

8

מכללת אורט

9

מכללת תל חי

0

מכללת אורנים

דירוג אוניברסיטאות

בסיקור עיתונות רשת

1

אונ’ תל אביב

2

אונ’ העברית

3

הטכניון

4

אונ’ בן גוריון

5

אונ’ חיפה

6

אונ’ בר אילן

7

מכון ויצמן למדע

8

האונ’ הפתוחה

9

אונ’ אריאל

דירוג אוניברסיטאות

במדיה החברתית

1

אונ’ תל אביב

2

הטכניון

3

האונ’ העברית

4

מכון ויצמן למדע

5

אונ’ בן גוריון

6

אונ’ חיפה

7

אונ’ בר אילן

8

האונ’ הפתוחה

9

אונ’ אריאל

מכללות עיתונות רשת

1

הבינתחומי הרצליה

2

בצלאל

3

שנקר

4

המכללה למינהל

5

מכללת ספיר

6

הקריה האקדמית אונו

7

מכללת נתניה

8

המרכז האקדמי לב

9

מכללת סמי שמעון

0

סמינר הקיבוצים

מכללות מדיה חברתית

1

הבינתחומי הרצליה

2

מכללת ספיר

3

שנקר

4

בצלאל

5

סמינר הקיבוצים

6

הקרייה האקדמית אונו

7

המכללה למינהל

8

מכללת אורט

9

מכללת תל חי

0

מכללת אורנים