fbpx

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 ברואי חשבון

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 ברואי חשבון

דירוג משרדי רואי חשבון

בסיקור עיתונות רשת

1

דלוייט

2

BDO זיו האפט

3

ארנסט אנד יאנג

4

קסלמן PWC

5

פאהן קנה ושות'

6

שטיינמץ עמינח UHY

7

שטראוס לזר

8

ליאון אורליצקי

9

RSM שיף הזנפרץ

0

בייקר טילי

דירוג משרדי רואי חשבון

במדיה החברתית

1

BDO זיו האפט

2

ארנסט אנד יאנג

3

דלוייט

4

פאהן קנה ושות'

5

קסלמן PWC

6

רוזנבלום הולצמן

7

שטיינמץ עמינח UHY

8

ברית פיקוח

9

ברזלי

0

RSM שיף הזנפרץ

מכללות עיתונות רשת

1

הבינתחומי הרצליה

2

בצלאל

3

שנקר

4

המכללה למינהל

5

מכללת ספיר

6

הקריה האקדמית אונו

7

מכללת נתניה

8

המרכז האקדמי לב

9

מכללת סמי שמעון

0

סמינר הקיבוצים

מכללות מדיה חברתית

1

הבינתחומי הרצליה

2

מכללת ספיר

3

שנקר

4

בצלאל

5

סמינר הקיבוצים

6

הקרייה האקדמית אונו

7

המכללה למינהל

8

מכללת אורט

9

מכללת תל חי

0

מכללת אורנים