fbpx

איך זה עובד

דרוג יחסי

אלגוריתמיקה ייחודית אשר יוצרת משקל סטטיסטי לשינוי היחסי בנפח השיח על נושא מסוים.
הסטטיסטיקה לוקחת בחשבון את הגידול היחסי בשיח, כך שנושא עליו מדברים בד"כ 10 פעמים ביום, וגדל לשיח של 30 פעמים ביום – יקבל משקל ומקום גבוה יותר בדירוג, בגלל הקפיצה והגידול היחסי, למרות שהוא עשוי להיות אבסולוטית עדיין יותר נמוך מאחרים.

מדד זה מקנה את היכולת לזהות, בזמן אמת, את גורמי השינוי!

תועלת זו מאפשרת להתעדכן כל הזמן ולהבין מי מייצר שיח ועל מה צריך להסתכל!

דרוג מוחלט

כמויות השיח האבסולוטיות על הנושאים השונים.

טווחי זמן

המדדים והמידע ניתנים לצפייה עבור טווחי זמן שונים:
עכשיו, שבוע אחרון או חודש אחרון
למשל, שינוי בנפח השיח בשבוע האחרון לעומת השבוע הקודם
כל אחד מהדירוגים הוא בהתאם לטווח הזמן הנבחר

התראות

כפתור ההתראות מוביל לפיד ההתראות של כלל הנושאים במדד, ללא חלוקה לבתי אב או לקטגוריות, ובסדר כרונולוגי מההתראה החדשה ביותר

נושאים בדירוג

בכל אחד מהדירוגים, יחסי או מוחלט, יופיעו 10 הנושאים הראשונים.
במדד היחסי – 10 הנושאים שחל בהם שינוי משמעותי בשיח שעליו יש לשים לב, כשהראשון בדירוג הוא זה שחל עליו את השינוי הגדול ביותר.
במדד האבסולוטי – 10 הנושאים המובילים באופן כללי בכמות השיח עליהם.
הכול ביחס לטווח הזמן שעליו אנו מסתכלים!

SOV של הנושאים בדירוג

לחיצה על אייקון הפאי פותחת את התצוגה הגרפית.

SOV של הנושאים בדירוג

התפלגות והשוואה בין הנושאים השונים בצורה גרפית שמציגה את נתח השיח על כל אחד מהנושאים.

מספר אזכורים

מופיע מתחת לכל נושא במדד, ומייצג את מספר האזכורים בטווח הזמן הנבחר: כמה אזכורים היו על הנושא.

לחיצה על הנושא

לחיצה על כל אחד מהנושאים במדד יוביל למסך ההתראות על אותו הנושא.

ההתראות על הנושאים

ההתראות הן כלל השיחות שנוטרו אודות הנושא הנבחר.
ניתן לסנן לפי התראות מכלל המקורות, מעיתונות הרשת ומהמדיה החברתית.
ההתראות מסודרות לפי סדר הקליטה שלהם במערכת, מהחדשה ביותר ואחורה.

שיתוף התראות

בלחיצה על כפתור ה'שתף' ניתן לשתף ולהעביר כל אחת מההתראות דרך האפליקציות השונות.

פתיחת מחקרים בזמן אמת

לחיצה על אייקון הגרף של כל אחד מהנושאים יוביל למחקר על הנושא.
מחקר בזמן אמת שיציג את מקורות המידע הבולטים, הכותבים המובילים, התפלגות על ציר הזמן וסנטימנט על הנושא הנבחר!
את המחקרים תוכלו לראות ברזולוציה של שבוע או חודש.

מחקרים בזמן אמת

באילו מקורות מידע כתבו על הנושא
מי הכותבים המובילים על הנושא
התפלגות השיח על הנושא על ציר הזמן
סנטימנט ותפיסת הגולשים את הנושא

פתיחת התפריט

לחיצה על אייקון התפריט פותחת את התפריט.

תפריט

צפייה ומעבר בין כלל בתי האב/החלוקות/המדדים השונים באותה קטגוריה.
בלחיצה על כל אחד מבתי האב – ניתן לראות את הנושאים המרכיבים אותו.

מחקרי QQ

דו"חות חודשיים זמינים לצפייה באפליקציה, כמו גם מחקרים בהזמנה