fbpx

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 בתחום המשפט

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 בתחום המשפט

דירוג שופטים

בעיתונות רשת

1

חיות אסתר

2

הנדל ניל

3

מזוז מנחם (מני)

4

מלצר חנן

5

עמית יצחק

6

פוגלמן עוזי

7

ברון ענת

8

ברק – ארז דפנה

9

פרידמן פלדמן רבקה

0

סולברג נעם

דירוג שופטים

במדיה החברתית

1

חיות אסתר

2

מזוז מנחם (מני)

3

ברון ענת

4

פולגמן עוזי

5

מלצר חנן

6

הנדל ניל

7

עמית יצחק

8

פרידמן פלדמן רבקה

9

ברק – ארז דפנה

0

סלוברג נעם

מכללות עיתונות רשת

1

הבינתחומי הרצליה

2

בצלאל

3

שנקר

4

המכללה למינהל

5

מכללת ספיר

6

הקריה האקדמית אונו

7

מכללת נתניה

8

המרכז האקדמי לב

9

מכללת סמי שמעון

0

סמינר הקיבוצים

מכללות מדיה חברתית

1

הבינתחומי הרצליה

2

מכללת ספיר

3

שנקר

4

בצלאל

5

סמינר הקיבוצים

6

הקרייה האקדמית אונו

7

המכללה למינהל

8

מכללת אורט

9

מכללת תל חי

0

מכללת אורנים