fbpx

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 בעורכי דין

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 בעורכי דין

דירוג עורכי דין

בסיקור עיתונות רשת

1

ד"ר אליעד שרגא 

2

גולדפרב זליגמן 

3

מ.פירון 

4

הרצוג פוקס נאמן

5

שבלת 

6

יגאל ארנון 

7

גורניצקי 

8

ששי גז – משרד עו"ד

9

פישר בכר חן וול אוריון 

0

שמעונוב 

דירוג עורכי דין

במדיה החברתית

1

ד"ר אליעד שרגא 

2

עו"ד ציון אמיר

3

ששי גז – משרד עו"ד

4

הרצוג פוקס נאמן

5

פישר בכר חן וול אוריון 

6

צבי שוב

7

גרוס קלינהנדלר חודק 

8

יגאל ארנון 

9

ד"ר י. וינרוט 

0

דורון טיקוצקי 

מכללות עיתונות רשת

1

הבינתחומי הרצליה

2

בצלאל

3

שנקר

4

המכללה למינהל

5

מכללת ספיר

6

הקריה האקדמית אונו

7

מכללת נתניה

8

המרכז האקדמי לב

9

מכללת סמי שמעון

0

סמינר הקיבוצים

מכללות מדיה חברתית

1

הבינתחומי הרצליה

2

מכללת ספיר

3

שנקר

4

בצלאל

5

סמינר הקיבוצים

6

הקרייה האקדמית אונו

7

המכללה למינהל

8

מכללת אורט

9

מכללת תל חי

0

מכללת אורנים