fbpx

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 בקנאביס רפואי

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 בקנאביס רפואי

דירוג חברות הקנאביס רפואי

בסיקור עיתונות רשת

1

שיח

2

אינטרקיור (קנדוק)

3

IMC

4

פנאקסיה

5

קנביט (תיקון עולם)

6

פארמוקן

7

טוגדר

8

יוניבו

9

קאנומד

0

בזלת

דירוג חברות הקנאביס רפואי

במדיה החברתית

1

אינטרקיור (קנדוק)

2

פארמוקן

3

קנביט (תיקון עולם)

4

שיח

5

בטר

6

בזלת

7

פנאקסיה

8

טבע אדיר

9

IMC

0

יוניבו

מכללות עיתונות רשת

1

הבינתחומי הרצליה

2

בצלאל

3

שנקר

4

המכללה למינהל

5

מכללת ספיר

6

הקריה האקדמית אונו

7

מכללת נתניה

8

המרכז האקדמי לב

9

מכללת סמי שמעון

0

סמינר הקיבוצים

מכללות מדיה חברתית

1

הבינתחומי הרצליה

2

מכללת ספיר

3

שנקר

4

בצלאל

5

סמינר הקיבוצים

6

הקרייה האקדמית אונו

7

המכללה למינהל

8

מכללת אורט

9

מכללת תל חי

0

מכללת אורנים