fbpx

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 בפלסטיקה

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 בפלסטיקה

דירוג כירורגים פלסטיים ואסתטיים

בסיקור עיתונות רשת

1

מאיר כהן

2

רוני מוסקונה

3

יעקב בר

4

איל קרמר

5

אמיר טרן

6

אייל גור

7

עמוס לויאב

8

יוסף וינשטיין

9

ג'קי גוברין

0

אברי רווה

דירוג כירורגים פלסטיים ואסתטיים

במדיה החברתית

1

בני מייליק

2

ניר גל אור

3

ערן חדד

4

צח שרוני

5

יואב אברהמי

6

יעקב בר

7

אייל שפירא

8

תמיר גיל

9

אבישי וינברגר

0

דב קליין

מכללות עיתונות רשת

1

הבינתחומי הרצליה

2

בצלאל

3

שנקר

4

המכללה למינהל

5

מכללת ספיר

6

הקריה האקדמית אונו

7

מכללת נתניה

8

המרכז האקדמי לב

9

מכללת סמי שמעון

0

סמינר הקיבוצים

מכללות מדיה חברתית

1

הבינתחומי הרצליה

2

מכללת ספיר

3

שנקר

4

בצלאל

5

סמינר הקיבוצים

6

הקרייה האקדמית אונו

7

המכללה למינהל

8

מכללת אורט

9

מכללת תל חי

0

מכללת אורנים