fbpx

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 בבורסה

Makam

סוכנות הדירוג של ישראל

דירוגים הקובעים של MAKAM לשנת 2020

מי מוביל את הסיקור התקשורתי ובמדיה החברתית?

סיכום שנה 2020 בבורסה

דירוג מניות מדד ת''א 125

בסיקור עיתונות רשת

1

אל על

2

מיטב דש

3

דיסקונט א

4

הפניקס

5

לאומי

6

מגדל ביטוח

7

דלק קידוחים יהש

8

טבע

9

כלל עסקי ביטוח

0

מזרחי טפחות

דירוג מניות מדד ת''א 125

במדיה החברתית

1

בזק

2

הפניקס

3

דלק קידוחים יהש

4

כיל

5

שיכון ובינוי

6

דלק קבוצה

7

אל על

8

ישראמקו יהש

9

מיטב דש

0

אלביט מערכות

מכללות עיתונות רשת

1

הבינתחומי הרצליה

2

בצלאל

3

שנקר

4

המכללה למינהל

5

מכללת ספיר

6

הקריה האקדמית אונו

7

מכללת נתניה

8

המרכז האקדמי לב

9

מכללת סמי שמעון

0

סמינר הקיבוצים

מכללות מדיה חברתית

1

הבינתחומי הרצליה

2

מכללת ספיר

3

שנקר

4

בצלאל

5

סמינר הקיבוצים

6

הקרייה האקדמית אונו

7

המכללה למינהל

8

מכללת אורט

9

מכללת תל חי

0

מכללת אורנים